torun szkola

Cyberarmia z Torunia?


Ministerstwo obrony narodowej i inne resorty w Polsce są celami działań „fabryk trolli”, prowadzących działania dezinformacyjne nieomal każdego dnia – powiedział szef MON Antoni Macierewicz podczas III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC w Krakowie.

Czy na te działania dezinformacyjne odpowiedzią będą działania dezinformacyjnych naszych własnych trolli?

Prasa rozpisuje się w sprawie deklaracji szefa MON na temat  przeznaczenia na budowę cyberwojska 2 mld zł. To gigantyczna suma.

Za te pieniądze ma powstać jednostka tysiąca specjalistów w mundurach, ale kto na tym może jeszcze zarobić? Odpowiedzią jest pomysł skąd wojsko miałoby wziąć 1000 ekspertów do nowej cyberarmii.

Na uwagę w tym względzie zasługuje inicjatywa znanej uczelni z Torunia, która w tym roku akademickim uruchomiła nabór na nowy kierunek studiów o interesująco brzmiącej nazwie „Informatyka medialna”. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, choć kwota dotacji nie jest znana.

Na stronie uczelni  czytamy, że „… studia umożliwiają nabycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych stosowanych w systemach przekazu medialnego. Umiejętne połączenie wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz technologii informatycznych pomoże uzyskać umiejętności konieczne w pracy w dużych centrach medialnych, tj. takich, które wykorzystują zarówno tradycyjne środki przekazu (prasa, radio, telewizja) jak i technologie informatyczne w przekazie sieciowym (portale informacyjne, serwisy społecznościowe, multimedialne aplikacje mobilne).”

Czy zatem uczelnia Ojca Rydzyka ma kształcić kandydatów do cyberarmii MON?

Ewa Linde