Fot. Wikipedia
Fot. Wikipedia

Deszcz zawiadomień do prokuratury ze stołecznego ratusza


Z różnych szacunków wynika, że w Warszawie jest nawet około 24 tysięcy działek i budynków znacjonalizowanych dekretem Bieruta. Ich wartość sięga 40 miliardów złotych. Uczciwe, praworządne przeprowadzenie zwrot tego majątku prawowitym spadkobierców jest procesem kosztownym i niezwykle skomplikowanym pod względem prawnym.

Stołeczny ratusza skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie trzy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw w trakcie reprywatyzacji warszawskich gruntów.

Mało? Wcale nie. Z wykazu dołączonego do jednego doniesień wynika, że stołeczny ratusz prowadzi postępowania reprywatyzacyjne w odniesieniu do 2613 nieruchomości.

Wraz zawiadomieniem Prokuratura Okręgowa w Warszawie dostała z ratusza spis 2424 nieruchomości zwróconych od 2003 r. oraz załącznik dotyczący 805 decyzji o zwrocie z lat 1995-2002, gdzie wydano prawo użytkowania wieczystego.

Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent Warszawy złożył także wniosek o wszczęcie postępowania i dokonanie sprawdzeń w sprawie głośnej reprywatyzacji działki Chmielna 70 w Warszawie. Ratusz powołuje się nim na artykuły opublikowane w lipcu w tygodniku „W sieci” pt. „Przekręty na miliony”.

Kolejne doniesienie – informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na prokurator Magdalenę Sowę z Prokuratury Okręgowej w Warszawie – wraz z wykazem adresów jest związane z wypłatą odszkodowań dla Marzeny Kruk oraz „zwrotów nieruchomości na podstawie przepisów dekretu oraz spraw prowadzonych z udziałem mec. Roberta Nowaczyka”. Marzena Kruk – obecna współwłaścicielka działki Chmielna 70 – jest siostrą mecenasa Nowaczyka.