aktual ukr war

Haga: Ukraina przeciwko Rosji


Ukraina ujawni w Hadze treść korespondencji dyplomatycznej prowadzonej z Rosją od początku konfliktu pomiędzy oboma krajami.

Jak poinformował ukraiński portal Prawda.com.ua, ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma zamiar przekazać Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Hadze wszystkie noty dyplomatyczne wysłane stronie rosyjskiej od dnia rozpoczęcia konfliktu. Informację taką podał podczas swojego wystąpienia w Hadze jeden z członków delegacji ukraińskiej, amerykański adwokata David Zionts.

Jak poinformował adwokat, korespondencja dyplomatyczna zostanie przekazana z powodu „fałszywych oskarżeń ze strony Rosyjskiej, która twierdzi, że Ukraina nie wyrażała wobec Federacji Rosyjskiej konkretnych roszczeń”.

Jak donosi portal Europejska Prawda, który cytuje Davida Ziontsa, Federacja Rosyjska przekazała do Hagi część not dyplomatycznych otrzymanych od Kijowa, a „Pan Rogaczow (przedstawiciel Federacji Rosyjskiej) powiedział, że Ukraina nie przedstawiła Rosji konkretnych naruszeń oraz dodał, że każdy dokument zawiera tylko kwestie ogólne”, jednak – jak podkreślił adwokat – nie przedstawił sądowi wszystkich dokumentów”.

Z kolei portal Eurointegration.com.ua twierdzi, że Rosja przedstawiła Trybunałowi Sprawiedliwości sfałszowane dowodów dotyczące „ukraińskich ekspedycji karnych”.

Jak stwierdził portal, we wtorek, 7 marca, sędziwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, rozpoczęła się sesja sadu w sprawie „Ukraina wobec Rosji,” i wysłuchano wyjaśnień strony rosyjskiej.

Jak zauważa portal portal „Eurointegration.com.ua”, w tym sporze Ukraina złożyła wniosek o pociągnięcie Federacji Rosyjskiej do odpowiedzialności karnej za naruszenie dwóch konwencji – o zwalczaniu finansowania terroryzmu (odnosi się do działań Rosji na wschodzie Ukrainy) oraz w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej dotyczy prześladowania społeczności ukraińskiej i krymskotatarskiej na Krymie).

Zdaniem portalu, rosyjscy obrońcy skoncentrowali się głównie na kwestii Donbasu, poświęcając mu lwią część zeznań. W dodatku opierali się na zmanipulowanych informacjach i dokumentach, takich, jak np. krążąca w Internecie, zmontowana wypowiedź prezydenta Ukrainy z 2014 r., z której wynika, że Poroszenko powiedział, iż „Nasze (ukraińskie – przyp. red.) dzieci chodzą do szkół i przedszkoli, a oni będą siedzieć w piwnicach. Właśnie tak wygramy tę wojnę” – jest to pocięta i zmontowana wypowiedź Poroszenki, której oryginał także jest dostępny w sieci i dotyczy w rzeczywistości tego, że to działania zbrojne separatystów zmuszają mieszkańców do życia w nieludzkich warunkach.

Portal przypomina zwraca uwagę także na fakt, że Rosjanie oskarżyli Ukrainę o zastosowaniu zakazanej broni chemicznej – bomb fosforowych. Jednak po wyzwoleniu Sławiańska, nie znaleziono dowodów na użycie bomb fosforowych, w postaci poparzonych ofiar czy w szczególny sposób wypalonej ziemi. Strona rosyjska miała także – jak twierdzi portal – opierając się na innych, nieprawdziwych informacjach, takich jak nieprawdziwe doniesienia na temat ataku moździerzowego na pojazdy transportu publicznego, w którym zginęło, według różnych źródeł, od 8 do 13 cywilów, a który faktycznie przeprowadzony był przez prorosyjskich separatystów.