Fot. PAP/EPA / PATRICK SEEGER
Fot. PAP/EPA / PATRICK SEEGER

Trybunał w Strasburgu piętnuje Rosję


Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu napiętnował we wtorek Rosję za zakazanie w latach 2009-12 około dwudziestu pokojowych manifestacji antyrządowych i przeciwko łamaniu praw obywatelskich i przypadkom korupcji, a także parad Gay Pride. 

Trybunał nakazał rosyjskiemu rządowi wypłacenie tytułem zadośćuczynienia 23 skarżącym się obywatelom z różnych części Rosji w sumie 160 tys. euro.
 
Trybunał uznał, że Rosja złamała następujące prawa gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: wolność zgromadzeń, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do skutecznego środka odwoławczego i prawo do rzetelnego procesu sądowego.
 
Rosyjskie władze uniemożliwiały demonstracje, kwestionując ich proponowane miejsce, czas albo inne warunki zgromadzenia. W przypadku niektórych manifestacji proponowały alternatywne rozwiązania, jednak było to na przykład przeniesienie demonstracji poza centrum miasta, co podważało jej sens. W większości przypadków konsekwencją braku zgody było to, że manifestacje nie mogły się odbyć, gdyż stanowiłyby naruszenie prawa.
 
„Te restrykcje, jak również inne liczne środki przedsięwzięte wobec skarżących, były nieproporcjonalne i nieuzasadnione – orzekł Trybunał. – W żadnym przypadku władze nie uzasadniły należycie i wystarczająco swoich propozycji zmiany miejsca, godzin albo daty manifestacji”.
 
Wyrok nie jest ostateczny, Rosji przysługuje prawo do odwołania się do Wielkiej Izby Trybunału orzekającej w drugiej instancji.