Fot. Fotolia
Fot. Fotolia

Coraz więcej Ukraińców w Polsce


Na koniec tego roku liczba Ukraińców przebywających w naszym kraju na  podstawie zezwoleń na pobyt stały lub czasowy wyniesie sto tysięcy osób – prognozuje Urząd do spraw Cudzoziemców.

Na stałe lub na jakiś czas osiedla się u nas coraz więcej obywateli innych państw, nie tylko z Unii Europejskiej ale głównie z krajów byłego ZSRR.

Urząd ds. Cudzoziemców prognozuje, że na przełomie 2016/2017 r. łączna liczba obcokrajowców w Polsce przekroczy 250 tysięcy osób. A to oznacza, że będzie ich o blisko 100 tysięcy więcej niż w roku 2013 .

Za kilka miesięcy Ukraińcy stanowić będą blisko 40 procent cudzoziemców w naszym kraju. Szczególnie szybko rośnie liczba udzielanych im zezwoleń na pobyt czasowy  – wydano ich  5 razy więcej niż w 2013 r.  Gościmy też w Polsce bardzo wielu Ukraińców, którzy przekraczają granice na podstawie ważnych dokumentów wizowych.

Ukraińcy niezmiennie i od dłuższego czasu wiodą prym wśród obcokrajowców mieszkających w naszym kraju. Za nimi są  Niemcy – 23 tysiące, potem  Białorusini  – 11 tysięcy, i Rosjanie –10 tysięcy. Trzeba pamiętać, że dane te dotyczą tylko osób, które mają zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Polsce. Rzeczywiste liczby gości ze Wschodu przebywających w Polsce są prawdopodobnie kilkukrotnie wyższe.