sukcesja3

Łódzka „Sukcesja” – sukces czy upadłość?


Dokładnie dwa lata temu w Łodzi otwierano nową galerię handlową „Sukcesja”. Ale już samo otwarcie wskazywało, że z sukcesem może być kłopot. Znaczna część powierzchni nie została wynajęta.  Sklepy były zabite karton-gipsem, a publiczne toalety niedokończone.

W Łodzi króluje „Manufaktura” a pustostany w nowym centrum „Sukcesja” zniechęcały do odwiedzin. Zresztą inwestycje w tej branży muszą być naprawdę bardzo dobrze przemyślane.  Ze wskaźnikiem 285 metrów kwadratowych galerii handlowych na 1000 mieszkańców Polska bije na głowę Niemców i średnią w Unii Europejskiej, która wynosi 203 m2.

Wobec zarządzanej przez Krzysztofa Apostolisa Fabryki Biznesu sp. z o.o., która jest właścicielem Galerii Sukcesja w Łodzi w związku ze złożonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości i z uwagi na zagrożenie niewypłacalnością Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia  podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (postanowienie z dnia 14 września 2017 roku, sygn.. akt XIV GU 377/17).

Po przedstawieniu przez nadzorcę sądowego opinii – Sąd podejmie dalsze czynności co do postępowania upadłościowego. Obecnie spółka Fabryka Biznesu Sp. z o.o. wszelkie działania związane z prowadzeniem bieżącej działalności musi uzgadniać z nadzorcą sądowym.